Thomas Wittke sin Dragebue

42# 70″

2,4 KG egenvekt

IFFA bue

Thomas er selv håndverker og var med å lagde sin egen bue da han besøkte Dragebue Norge sommeren 2023.