Innovasjon og utvikling i bueskyting

Dragebue Norge er et pionerfirma innefor bueskyting som utvikler nye produkter innefor langbuer, piler og skytestativ slik at buesporten kan nå ytterligere høyder. Langbuene og pilene benyttes blandt annet av landslaget i Tyskland og Norge.

Produktene produseres i småskala med høy kvalitet og spesialtilpasninger slik at skytteren skal kunne få en varig bue og nå sitt ytterste potensial.

Spesialtilpasset grep på langbuer

Dragebue Norge spesialtilpasser grepet i buen i samarbeid med skytteren.

Fordeler med spesialtilpasset grep

  • Økt stabilitet i buen
  • Samme trykkpunkt i buen i hvert skudd

Utvikling av skytestativ

Dragebue Norge har sammen med bl.a. Marius Riverud utviklet et skytestativ for mennesker med nedsatt armfunksjon. Med dette aktivitetshjelpemidlet kan flere delta i buesporten. Marius deltok i åpen klasse med skytestativet og ble norgesmester

Skytestative kan brukes av

  • Bueskyttere med varig nedsatt armfunksjon
  • Bueskyttere med midlertidig skade
  • Bueskytter som ønsker å trene på isolerte bevegelsesbaner/skytebevegelser
  • Nybegynnere

“Jeg har alltid hatt et inderlig ønske om å forstå hvordan ting fungerer.”

Frank Baller

Styreleder Dragebue Norge As