Om oss

Selskapet Dragebue Norge As ble offisielt stiftet i 2023. Navnet har eksistert i flere år tidligere da styreleders hobby har vært å lage langbuer for venner og kjente. De er alle merket med Dragebue Norge.

Gjennom de siste 10 år har Frank Baller undervist bueskyting en kveld hver uke på Sunnaas Sykehus HF og har i den forbindelse møtt mennesker med nedsatt funksjonsevne som han ønsket å inkludere i buesporten.

I 2022/23 utviklet Frank Baller, i samarbeid med pasienter på Sunnaass et nytt produkt: Skytestativ for mennesker med nedsatt armfunksjon. Dette produktet ble raskt etterspurt på rehabiliteringsinstitusjoner og i klubbber i Norge og det var derfor nødvendig å stifte et selskap for å for formalisere produksjonen.