3D-dyr

Dragebues styreleder Frank Baller er selv konkurranseskytter i 3D og har i tilllegg vært med å bygge flere 3D-baner i Norge og Tyskland. Dyrene som anbefales her har lang levetid, ser naturlige ut og er av høy kvalitet. Scoresonene riktig laget ift. World Archery regelverket.

3D- dyrene på bildene er alle fra https://italespanso.com/sagome-3d.html

I tillegg anbefaler Dragebue Norge også disse tre produsentene: