Marco Willems sin Dragebue

38# 70″
1,8 kg egenvekt
World Archery-bue
Midtstykket er laget av finsk spesial unidireksjonal finér kompositt.